HOME                ABOUT US                PROMOTION                PRODUCTS                KNOWLEDGE                HOW TO PAY                MAP            CONTACT US

หลักการทำงาน ของบริษัทฯ

1.ซื่อสัตย์ จริงใจ และเที่ยงตรง

2.ให้ความรู้ที่ถูกต้อง และครบถ้วน

3. เสนอแนวทางแก้ไขที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า

4. สินค้าดี มีคุณภาพ

5. ราคาย่อมเยาว์
6. ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
7. ความพึงพอใจของลูกค้า คือความสำเร็จของเรา

ต้องขอขอบคุณที่ทุกท่านให้เราเป็นส่วนเติมเต็มในความสำเร็จ

รูปบริษัท คู ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

99/182 หมู่ 3 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000

เราคือผู้นำในการจำหน่าย อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ หรือตัวทำลายไฟฟ้าสถิตย์ (Anti Static Device, Ionizer) และเรามีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับด้านนี้โดยตรง ทางเราจึงมุ่งเน้นให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาการแก้ปัญหาเรื่องไฟฟ้าสถิตย์ในกระบวนการผลิตของท่าน และเรายังมีอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับงานอุตสาหกรรม เพื่อให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่ได้มุ่งเน้นถึงการขายเพียงอย่างเดียว แต่ทางเราเน้นเรื่องการบริการหลังการขายเป็นสำคัญ

เกี่ยวกับบริษัทฯ

My Transportation

เรานำเข้าสินค้ามาจากต่างประเทศ ซึ่งการขนส่งของเรานำเข้าๆมาหลายทาง ไม่ว่าจะมาทาง เครื่องบิน เรือ และอื่นๆ ซึ่งทางเราได้เลือกใช้ Carrier ที่มีชื่อเสียงและไว้ใจได้เรื่องของคุณภาพของการขนส่งและการส่งของตรงต่อเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายทางบริษัทฯ

นอกจากนี้ท่านยังสามารถไว้ใจได้ เนื่องจากบริษัทเราผ่านการจดทะเบียนอยู่ในรูปแบบบริษัทจริงๆ ซึ่งท่านสามาถตรวจสอบได้

Hot Line:

Contact: Jarundej (Boss)

081-588-9902

KANSAI

Reference My Customer